Historikoa

2011-10-2

Arkamurkaren Iñurritzako biotopoari buruzko idatzia

Hegaztien pasa-garaian bete beterik aurkitzen garen honetan, Arkamurka Natur Elkartetik ez genuke aipatu gabe utzi nahi Iñurritzako biotopoak gertaera honetan duen garrantzia.

Kantauri isurialdeko hezegune gehientsuenak desagertu dira eremu horiek etxeak egiteko, industriarakoedo nekazaritzarako okupatu direlako, eta Zarautz ez da salbuespena izan. Iñurritza bezalako hezeguneek berebiziko garrantzia dute hegaztiek migrazio garaian elikatzeko eta atsedena hartzeko baliatzen dituztelako, eta azken urteetan Iñurritza aldean egin diren berreskuratze edo eraberritze lanek oso argi erakusten digute hori. Urteak daramatzagu Iñurritzako biotopoan hegaztiei jarraipena egiten, eta berreskuratze lanak egin ziren unetik gaur arte nabarmen egin du gora hegazti-espezieen kopuruak.

Ez da erraza izan bidea. Bere garaian duna zati bat babestu zen, gero ibai ondoko hondartzako beste zati baten sarrera itxi zen, eta duela bizpahiru urte berreskuratze lan hauek egin ziren. Pixkanaka bada ere, azken urteotako lanei esker eremu hau berreskuratzen ari da, eta lehen aipatu bezala, hegaztiek ederki eskertu dute.


Baina hala ere, zer hobetu asko dago oraindik. Babestutako eremua hain txikia izanik, berebiziko garrantzia dauka Iñurritzari bira ematen dion bidexkan dabiltzanek hegaztiak ez uxatzeko pantaila txukun bat jartzeak, parez pare dauden zuhaixkak hasi bitartean, bederen. Eta asko lagunduko luke informazio-panelez hornitutako hegaztien behatokia jartzeak. Golflariak golf-eremuaren barruan errenditzea bermatu beharko litzateke, piloten bila irtetean hegaztiak uxatzen baitituzte, eta Maiatzetik Uztaila bitartean, txirritxoek lurrean kumatzen duten garaian, beraien arrautzak zapaltzeko arriskua dago. Txakur jabeei ere dei bat egin nahi diegu Iñurritzatik pasatzean txakurrak lotuta eramateko, babes gunera sartu eta hegaztiak asko estresatzen dituztela ikusi baitugu.


Gauean etorri eta golfean atsedena hartzen geratzen diren atalar, hegabera, antzar, kulixka, urre-txirri etabar luzea, goizeko lehen orduetan golfera jolastera joaten direnek uxatzen dituzte, Iñurritzatik alde egiten dutelarik toki lasaiago baten bila. Golfetik ihesi joaten diren hegazti hauek guztiak bakean utziko bagenitu, askoz denbora luzeagoan geratuko lirateke bertan, eta orduan bai, Iñurritzako biotopoak bere balioa emendatuko luke. Iñurritza hain txikia izanik, giza presentzia haundiegia dago alde batetik eta bestetik.

Hauek dira, beste hainbaten artean, Iñurritzako biotopoan hegaztientzako babestuta dauden eremu txikietan behatu ditzakegun txoriak: negu partean, mendebal-txori mokolodia, Istingor arrunta, urre- txirria, atalarra, hegabera, kaioak, ahateak, koartzak, txilinporta txikia , ur-oilanda, ur-oiloa, kopetazuria, antzar arruntak e.a… Udaberrian, ehundaka limikola etortzen zaizkigu pasean, horietan ugarienak, txirritxoak, txirriak, kuliskak, bernagorriak, kurlintak etabar luzea izanik. Orain bi urteko berreskuratze-lanek beste albiste pozgarri bat ere eman digute: txirritxo txikiak kumatzen hasi dira! Horrek erakusten du bake pixka bat emanez gero, natura oso esker onekoa dela, eta horrelako eremuak laster berreskuratzen direla.

Orain, berriz, udazkeneko pase garaian bete betean garen honetan, gozatu edarra hartzen ari gara Zarauzko natur zaleak. Orain arte, gurean, Txingudin, Urdaibain, edo Salburuan bakarrik ikus ahal zitezkeen hegaztiak bertara, etxe ondora, ari zaizkigu etortzen. Azken egun hauetan oso babestuak dauden eta inguruan ikusteko batere errazak ez diren hegazti-izar batzuen bisita izan dugu Iñurritzan. Besteak beste, antzara muturzuri batena, bost mokozabalena edo bi lertxuntxo handirena.

Azkenik, ez genituzke Iñurritzako auzotarrak eskertu gabe utzi nahi herriaren alde egiten ari diren ahaleginarengatik. Gauean igelek zarata ateratzen omen dute, eltxoak ere ugaritu egin dira eta arratoiekin arazoak omen dituzte. Baina, aurrean beste eraikin bat edo industrialdea eduki ordez, horrelako leku pribilejiatua izateak bere abantailak ditu.

Arkamurka Natur Taldea

============================================================================================

2010-05-19


Beltxarga arrunta Gipuzkoan

Beltxargak berriro ugaldu dira Aginagan aurten. Iaz ez bezala, oraingoan bost uma jaio dira.
Duela bi hilabete inguru, helduek bertatik uxatu zituzten aurreko urteko hiru umeak. Horietako bat da, noski, Urumean, Donostian, agertu dena eta oraindik ere han segitzen duena.

Hara maiatzaren 18an hartutako irudi batzuk:


Itsas Enara Ornitologia Elkartea
=================================================================================

2009-12-29


Inurritza: IEOEk EJri bidalitako gutuna, neurriak har ditzala eskatuz


Nieves Terán Vergara andrea 
Ingurumen Sailburuordea
EUSKO JAURLARITZA
Donostia kalea, 1
01010 Gasteiz


Donostian, 2009ko abenduaren 29an

Andre agurgarri hori,

Honen bitartez eskatzera gatozkizue neurriak har ditzazuela Zarauzko Inurritza errekaren bokalearen leheneratzea benetako leheneratzea izan dadin.

Badakizue noski aurten, Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatuta, ‘Leheneratzeko Proiektu’ bat gauzatu dela han. Kontua da egindako lanak ez datozela bat inguru hura biotopo babestu izendatu ostean onetsitako Plan Bereziak xedatutakoarekin. Gure ustez, Plan Bereziaren eskumena zuena denez, eta Leheneratzeko Proiektuarena Gipuzkoako Foru Aldundiarena, zuei dagokizue hari kargu hartzea xedatutakoa ez betetzeagatik.

Baditugu argudio teknikoak eta baditugu argudio juridiko-administratiboak.

Argudio teknikoen artean nagusia da lohidi zabalak ez utzi izana. Ez da onargarria Kantauri aldeko bokale bat leheneratzean ez aurreikustea faunaren osagai garrantzitsua diren limikolentzako elikatzegunerik. Izan ere, errekaren ibilgua ez den eremu ‘leheneratu’ guztia kota garai batean utzi baita, maldarik gabe gainera, landarez beteko delarik. Landare baskularrik gabeko lohidi zabalak estuario bateko berezko osagaia dira, eta ez dago arrazoirik propio ezabatzeko Inurritzatik.

Bestalde, esan behar da kota baxuan utzi dituzten eremu eskasetan harri-koskorrak direla nagusi, limikolek apenas lortuko dutelarik ezer jatea substratu gogor horretan.

Gainera, OSO KEZKAGARRIA iruditzen zaigu oinezkoentzako bidea paduraren erdi-erdira eraman izana. Ez dira bi hilabete bidea ireki zela eta erromeria bilakatu da dagoeneko bidea: familia osoak, bizikletak, surf-taula eta guzti hondartzara doazen kirolariak, irratiak, zakurrak… Hegaztiek ez dute behar duten bakea elikatzeko eta lasai atseden hartzeko, eta, gauzak horrela, nekez erabiliko dute Inurritza bestelako baldintzetan adina. Erabilera estentsiboa izan litekeena berez bilakatu da intentsibo, eta horrek ez du lekurik erreserba natural batean.

Argudio juridiko-administratiboa are objektiboagoa da: Plan Bereziak leheneratu beharreko eremu izendatutako eremuak leheneratu gabe utzi ez ezik, areago eraldatu dituzte: lehen baratza zena, gaur egun zabortegi bilakatu dute. Beste guneetatik erauzitako materialak bertan pilatu dituzte, biotopotik kanpora eraman beharrean. Gaur egun eremu horretako kota —ustez estuari leheneratu bati legokiokeena!— inguruko mendi-larrearena baina sei bat metro altuagoa da. Atera kontuak. Plan Bereziak ‘D.2’ izendatzen duen eremuaz ari gara.

Gogora ekarri nahi dizuegu zer dioen Plan Bereziak leheneratzeko guneei buruz:
— Birgaitze zona. Eskuinaldeko ertza eta Zubiaurre Berri. Sektore horietan Antolamendu Planak kasu batzuetan habitat natural gisa birgaitzera, ingurumena leheneratzera eta hezkuntza erabileretarako egokitzera edo natura balioak finkatutako erabilera intentsoekin bateratzera zuzendutako esku-hartzeak proposatzen ditu. Lehenengoan ezkerreko ertzean padurari irabazitako baratze lurrak daude. Bigarrenean, ibaiaren eskuinaldeko ertzari paraleloa den pasealeku finkatua. Eskuinaldeko ertzaren sektorearen baldintzek, terraza artifizial baten gainean, gaur egun erabilera desberdinek okupatzen dutenek (aparkaleku, baratze, lurzati abandonatu, padura zatiak) eta ibaiaren gainean altxatuek ingurumena leheneratzeko eta interpretazioko ekipamenduak hornitzeko aukerak iradokitzen dituzte.

Halaber, salbuespenik gabe galarazita daude hauek (B kapitulua):

— Hondakinak, zaborra, obra-hondakinak, produktu kutsatzaileak uztea, hala solidoak nola likidoak.
— Lurzoruak narriatzea suposatzen duen edozein jarduketa, baimendu daitezkeen eraikuntzako jarduketak ezik.

Ildo beretik doa noski, erabilerei buruzko taulak D.1 eremuari esleitzen dion erabilera-sorta:

Erabilera egokiak: KONTSERBAZIOA (Mantentzeko jarduerak ingurumena hobetzeko ekintzak gauzatu ondoren eta berariazko jarraipen programa bati jarraiki egingo dira), INGURUMEN HOBEKUNTZA, IKERKETA, AISIA ESTENTSIBOA
Erabilera onargarriak: INGURUMEN HEZKUNTZA, LUR AZPIKO LINEAK (Gaur egun daudenak, baimendutako hazkunderik gabe, baina ingurumena hobetzeko jarduketekin alda daitezkeenak.)
Erabilera debekatuak: AISIA INTENTSIBOA, EHIZA ETA ARRAIN JARDUERAK, NEKAZARITZA, BEROTEGIAK, ABELTZAINTZA, BASOZAINTZA, NEKAZARITZA INDUSTRIA, ERAUZKETAKO JARDUERAK, GARRAIOBIDEAK, AIREKO LINEAK, IZAERA EZ LINEALEKO ZERBITZUEN INSTALAZIO TEKNIKOAK - A MOTA, IZAERA EZ LINEALEKO ZERBITZUEN INSTALAZIO TEKNIKOAK - B MOTA, OBRA HONDAKINDEGIAK ETA HONDAKIN SOLIDOEN ZABORTEGIAK, AURREZ BAZEUDEN NUKLEOETAN BABESTUTAKO HIRIGINTZA HAZKUNDEAK, AURREZ BAZEUDEN NUKLEOETAN BABESTEN EZ DIREN HIRIGINTZA HAZKUNDEAK, ERABILERA PUBLIKO ETA GIZARTE INTERESEKO ERAIKINAK, NEKAZARITZA USTIAPENARI LOTUTAKO EGOITZA BAKARTUA, EGOITZA BAKARTUA, INSTALAZIO ARRISKUTSUAK.

Erreparatu zabortegiak propio debekatzen dituela Plan Bereziak.

Kontsultak eginda, Aldundiak erantzun digu aurrekontu eskasagatik egin dutela horrela. Guk ulertzen dugu ez dela arrazoi nahikoa astakeria hori egiteko, eta pentsatu dugu Jaurlaritzako Ingurumen Sailak baduela zeresanik honetan.

Hori guztia dela eta, hauxe eskatu nahi dizuegu:

1.     Gipuzkoako Foru Aldundiari adieraz diezaiozuela Inurritzaren leheneraketa burutu gabe dagoela harik eta esandako okerrak zuzendu arte:

-         Lohidi zabalak egin arte
-         Lohiko harri-koskorrak bertatik erauzi arte
-         Oinezkoentzako bidea lehengo bidearen parera erretiratu arte
-         Egindako zabortegi erraldoia bertatik kanpora eraman arte

2.      Inurritza leheneratzen bukatu dezala agintzea, Plan Bereziaren edukiarekin bat betiere.

3.     Horretarako behar adinako baliabide destina dezatela agindu diezaiozuela, lanak burutzeko ahalik eta eperik laburrena ezarriz.

Besterik gabe, jaso gure agurrik beroena,


Donostian, 2009ko abenduaren 29an


Rafael Saiz Elizondo - Lehendakaria
Itsas Enara Ornitologia Elkartea


=========================================================================================

2009-10-26


Inurritza: Respuesta dada a Asier Arrese, Director de Montes y Medio Natural de la GFA

(Esta respuesta fue remitida a El Diario Vasco, quien se negó a publicarla sin mayor explicación)

Donostian, 2009ko urriaren 26an

Asier Arrese Zabala, Director de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, replica en DV a nuestras críticas hechas al mal llamado proyecto de restauración ambiental de Inurritza. Pretende el director Arrese que ese proyecto es de restauración, no siéndolo, pues su finalidad no es en absoluto la restauración ambiental, es decir, la reversión desde su estado actual, degradado, a un estado lo más parecido al original posible, sino otra cosa diferente. En lugar de dar marcha atrás, de 'desintervenir', nuestra Diputación ha aprobado un proyecto que muy poco tiene que ver con la restauración ambiental y mucho con una transformación adicional, con una nueva vuelta de tuerca que limita aún más de lo que estaba el espacio disponible para la naturaleza, para la vegetación y la fauna.

Arrese sabe muy bien de las limitadas posibilidades operativas de Itsas Enara Ornitologia Elkartea. Sencillamente no podemos materialmente hacer todo lo que quisiéramos, no disponemos de la ilimitada pólvora del rey, como él y su departamento. Pero sabe muy bien también de nuestros reiterados ofrecimientos para asesorar y colaborar en que su trabajo lo haga bien (¡ímproba misión!). Él mismo nos da en su alegato una muestra de cómo se trabaja en su casa cuando nos invita a alegar en exposición pública: cuando se lleva un proyecto a exposición pública es porque ya ha alcanzado una fase de elaboración cercana a su estado final, y ninguna administración del mundo se ha echado atrás ni ha modificado sustancialmente ningún proyecto a resultas de las alegaciones (auténticos parches) que se presentan en esta fase. Fase que, ilustrativamente, las propias administraciones califican siempre de 'trámite'. Cuando Arrese opone razones de tipo meramente administrativo a nuestra crítica técnica, está indicando claramente cuál es el papel que reserva a las asociaciones naturalistas. Quizás el hecho de que la maqueta expuesta en el mercado de Zarautz date de 2006, tres años antes de que se aprobara el proyecto ‘de restauración’ actual --en un momento en que lo único aprobado era un Plan Especial que no preveía ninguna laguna de agua dulce, por ejemplo--, tenga otra explicación. Y eso de que criticamos 'sin esperar a la finalización de la obra' tiene su miga, precisamente cuando precisamente su departamento acaba de proclamar a los cuatro vientos lo contrario.

Arrese incumple con el proyecto aprobado las prescripciones del Plan Especial para la zona más alta de la margen derecha, la D1, que establecen su destino como zona a restaurar, y se dedica a alterarla y humanizarla aún más de lo que estaba.

El departamento del señor Arrese ha aprobado un proyecto donde, en un corredor de 140 metros de ancho, limitado por dos caminos públicos, crea ex-novo dos nuevos caminos DENTRO del área de mayor valor. ¿Cuál es el objetivo de estos dos caminos? ¿No se disfruta acaso lo suficiente desde un poco más lejos, como hasta ahora, sin molestar innecesariamente a las aves y sin ocupar superficie que tenía que estar en un estado próximo al natural? El departamento foral nos cuenta en sus paneles expuestos en Zarautz que son una ‘EXIGENCIA de la puesta en valor del área regenerada y su utilización como elemento pedagógico y de sensibilización ambiental’. Arrese añade el ‘uso para el paseo y esparcimiento de la población local’. Debería saber que una zona restaurada ya está de por sí puesta en valor aunque no se pise y se disfrute desde 50 metros más allá. Y el esparcimiento de la población nunca ha sido ni será materia por la que ni él como director ni su departamento deban velar, menos aún desviar fondos y esfuerzos cuyo destino es la conservación de la naturaleza, no que la gente se lo pase bien. Eso es desviación de poder, entre otras cosas, ya que el ocio y el deporte, así como su promoción, tienen sus propias estructuras administrativas, que por cierto no han puesto un céntimo para este proyecto. En cualquier caso, los usos recreativos y educativos siempre deberían quedar supeditados a la restauración y a la posible compatibilidad con la conservación, y nunca, como en este proyecto, prevalecer de manera tan perjudicial. No tiene ninguna justificación --ni ambiental, ni pedagógica, ni económica-- el duplicar los caminos ya existentes dentro de la zona que debería ser restaurada. Por otra parte, la población zarauztarra dispone de sobrados itinerarios donde esparcirse paseando, no necesita de más kilómetros. En realidad, de lo que anda escaso es de zonas naturales bien conservadas. Y bien gestionadas.

Arrese ha aprobado un proyecto que, so capa de buscar la mayor diversidad ambiental, destina la mayor parte de la superficie intervenida a crear un ambiente de cuya existencia histórica en el lugar no hay ninguna constancia: un carrizal. Todo ello por existir un punto de afloramiento de agua dulce procedente de la capa freática de la duna (teniendo en cuenta que en cada marea baja esta surgencia lineal queda al descubierto en la propia playa de Zarautz, cabría preguntarse por qué no han creado un carrizal también aquí, pero sigamos). También cabe preguntarse, dado que Arrese está evidentemente preocupado por la conservación de los carrizales, por qué, en vez de ir por ahí creándolos donde la propia naturaleza del terreno aconseja promover otro hábitat distinto, no protege de una vez los valiosos carrizales naturales YA EXISTENTES en Zarautz, como los de Irita, Sakeletxe, Lakumiaga... etc., y evita su destrucción y urbanización por parte del ayuntamiento. Así, de paso, podríamos dejar la transición entre la duna y el cauce en un estado más próximo al original y más valioso desde el punto de vista de la conservación (precisamente por escaso).

La verdad es que el argumento de Arrese tiene tela: hay que buscar la mayor diversidad en cada zona protegida. ¿Y si la zona protegida es exigua y no da para más, como es el caso? Si sólo tenemos un puñado de hectáreas, ¿qué hacemos; microzonas de todos y cada uno de los hábitats diferentes que podamos crear? Todo ello, por supuesto, salpicado de caminitos pedagógicos que lleguen a todas y cada una de ellas.

Las peores intervenciones hechas históricamente sobre la antigua marisma de Inurritza han sido los rellenos con escombro que destruyeron el carácter intermareal de las márgenes. Cualquier proyecto de restauración serio debería contemplar su eliminación total y la restitución de ese carácter intermareal. Evidentemente, no es el caso. El proyecto aprobado se limita a retirar el material de relleno de menos de la mitad de la superficie que ocupa y lo deposita sobre las zonas no restauradas, sobreelevando aún más la cota del terreno en una zona que debía ser intermareal. No han querido llevarse ni el material extraído ni el no extraído, aquí sigue. Eso NO es restauración ambiental, obviamente.

El proyecto aprobado renuncia igualmente a retirar la conducción de aguas negras de la mitad de la ría a su margen derecha, limitándose a desviarla en un corto tramo, lo que limita nuevamente el área de la superficie restaurable. E incomprensiblemente y sin ninguna razón de carácter ambiental, el proyecto contempla nada menos que desviar el cauce de la ría, como efectivamente ya se ha hecho (¿Cuántos metros cúbicos representa esto, señor Arrese? ¿Cuánto gasto inútil e injustificado?)

En fin, señor Arrese, se equivoca Ud. cuando dice que desconocemos el proyecto. Sí lo conocemos, desde luego, y debemos decir que es una buena muestra de lo que pasa cuando no se quieren cumplir las funciones que uno tiene encomendadas, cuando no hay ni ganas ni mucho menos ambición. También es una muestra de la falta de interés que suscitan en nuestras instituciones las cuestiones de restauración y conservación. Y asimismo es una muy buena muestra de lo que sucede cuando se permite el intrusismo profesional y se encomiendan proyectos de carácter ambiental a ingenierías de caminos, canales y puertos, que sabrán mucho (y lo demuestran en este proyecto) de… caminos, canales y puertos, pero nada de restaurar ambientalmente, por ejemplo, estuarios. Dejemos a los ingenieros cumplir sus funciones (que las tienen, como las tienen otros muchos profesionales) dentro de un proyecto de esta clase, pero no permitamos que prevalezcan criterios absolutamente ajenos a la conservación y a la restauración, como lamentablemente ha sucedido en este caso.

Pero es que no acaban aquí los despropósitos. Si el proyecto peca de numerosos fallos, su ejecución real no le va a la zaga. No quisiéramos repetir aquí las críticas ya hechas sobre la cota excesivamente elevada dada al sustrato en la zona que el proyecto establece que será intermareal, ni al incomprensible abandono de incontables piedras en lo que debería ser una superficie continua de limo desnudo, ni a la ausencia de caída alguna de este superficie, ni a la dirección dada a los ‘canales de marea’… Ya han sido publicadas. Pero es que se han compactado activamente los taludes que se han hecho (impidiendo el establecimiento de una gradación natural entre las zonas intermareales y las permanentemente emergidas), se han excavado los ‘canales de marea’ con un talud exagerado.. en fin, ¿para qué seguir?

Y todo esto en una ría cuyo escaso caudal fue en su día reducido aún más tras la desviación de la regata de Igerain a Jai Txiki, directamente a la mar, y cuyos humedales interiores están siendo continuamente rellenados debido a la presión urbanizadora y van perdiendo su capacidad amortiguadora del caudal; en una ría, en definitiva, que tiene una capacidad mínima de reconducir la topografía del estuario y la distribución del sedimento, y por ende de las comunidades naturales, de una forma más equilibrada con su dinámica real. Este hecho debería haber sido el punto de partida a la hora de decidir qué estado final se pretendía para el lugar. Desintervenir, no intervenir más.

Todo lo cual deja bien claro que, una vez más, su departamento nos ha dado gato por liebre (eso sí, a precio de liebre).


Itsas Enara Ornitologia Elkartea
Donostia

=========================================================================


2009.10.21

En respuesta a Itsas Enara (Asier Arrese en DV)

En respuesta a Itsas Enara
21.10.09 -
Asier Arrese Zabala | Director de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa

En la crítica del pasado día 13 de la asociación Itsas Enara Ornitologi Elkartea al proyecto de restauración ambiental de Iñurritza, en dicho artículo se obvia claramente que el proyecto que se está ejecutando es consecuencia de un proceso iniciado hace más de cinco años para la recuperación de la ría de Iñurritza, en el que no solo han participado las administraciones implicadas, sino también asociaciones naturalistas del entorno y por supuesto los técnicos de la Diputación y equipos profesionales encargados de la redacción de los estudios de base, elaboración de planes y redacción de proyectos. Dentro del proceso de definición y concreción del proyecto de restauración ambiental de Iñurritza, se ha llegado al convencimiento del interés de dotar a la zona de diferentes ambientes, reforzando el objetivo primordial de dar a la zona la mayor diversidad natural posible tanto de fauna como de flora, sin olvidarnos del potencial didáctico e interpretativo para entender las dinámicas del arenal de Zarautz y cómo no, del uso para el paseo y esparcimiento de la población local. En este contexto se decide regenerar en la margen izquierda una zona donde domina el agua dulce, y en el resto domina la dinámica del estuario, con la influencia de la ría y de las mareas, con salinidad variable.

En este intervalo de tiempo se han realizado dos procesos de exposición pública sin que el grupo Itsas Enara Ornitologi Taldea hiciese ninguna aportación al mismo. Arremeter ahora contra el proyecto final que se está ejecutando es despreciar el propio proceso y el esfuerzo realizado a lo largo de años, no sólo por las administraciones sino por todas las personas y colectivos que lo han impulsado.

La crítica se realiza evidentemente sin conocer ni el proyecto ni los estudios previos en los que se ha basado y, por supuesto, no ha esperado a la finalización de la obra ni a conocer la exposición presentada. Y en estas condiciones se atreve a criticar aspectos técnicos, mostrando una evidente osadía y falta de rigor, cayendo en claros fallos técnicos y valoraciones erróneas. Reiterar que la llegada de Itsas Enara Ornitologi Taldea al proyecto de restauración ambiental de Iñurritza se realiza fuera de tiempo y del proceso en el que se integra dicho proyecto.

==========================================================================================

2009-10-09

Sobre las obras de restauración de Inurritza


Texto remitido a los medios de comunicación el día 9 de octubre de 2009:

Recientemente se han acometido las obras correspondientes al proyecto de restauración ambiental de Inurritza. Itsas Enara Ornitologia Elkartea desea hacer pública su opinión al respecto.

La ría de Inurritza, como tantas otras rías, sufría los efectos de años de intervenciones humanas que se traducen en que, de un estado inicial consistente en una ancha llanura sedimentaria e intermareal, con un somero cauce central, se pasa a una llanura a una cota elevada con respecto a la anterior, a base de aportar escombros con que se ha rellenado la marisma para su cultivo, en un principio, y para otros usos diferentes en años más recientes. La elevación del terreno provoca la desaparición de su carácter intermareal y con ella la desaparición de las comunidades florísticas y faunísticas que le son propias y características a cualquier estuario o ría.

En estas circunstancias, su declaración como espacio protegido y el anuncio de un proyecto de restauración no pueden ser recibidos sino como buenísimas noticias.

Sin embargo, visto el proyecto aprobado finalmente y el resultado práctico de su ejecución, la crítica desde quienes sentimos la conservación de la naturaleza como un deber de primer orden debe plantearse (como ya planteó en su día Itsas Enara ante la Diputación Foral) en los términos más negativos.

En primer lugar observamos que de todas las parcelas que fueron en su día rellenadas con escombro, el proyecto se limita a retirar el material de relleno de una parte de ellas, renunciando a recuperar el resto. No contentos con ello, resulta que el material retirado no se lleva a otro lugar. NO HA SALIDO UN SOLO CAMION CARGADO DE ESCOMBRO de Inurritza a otro lugar. Todo el material extraído se ha depositado otra vez en la propia área protegida, en otras zonas en las que, a resultas de ello, se ha elevado la cota del terreno hasta CINCO metros por encima de su cota original, que era ya de por sí elevada (Foto 1).


El resultado es un total sinsentido: ahora mismo el área de estuario protegido se halla en algunas zonas a una cota superior incluso a la de las zonas de monte adyacentes (Foto 2, foto 3). El mundo al revés.

Por otra parte, la zona llana que se presenta como intermareal, no es tal. Las máquinas, para empezar, han dejado el sustrato a una cota excesivamente alta, de manera que únicamente se cubrirá por la marea en las más altas pleamares (Foto 4). Es la situación ideal para que medre la especie invasora por excelencia, la que está siendo combatida en todos los estuarios de Europa, Baccharis halimifolia. Aquí le ponemos la alfombra roja.

La topografía de esta área, además, no es la adecuada, ya que no le han dado la necesaria caída (pendiente) hacia el cauce principal en cuya orilla está, lo que habría provocado la aparición de las necesarias bandas paralelas de vegetación, incluida la inferior, desprovista de plantas y muy importante para la alimentación de las aves limícolas, otro de los elementos propios y valiosos de los estuarios cantábricos. La han dejado horizontal y a una cota inadecuada. Los canales de inundación que se han creado intentando remedar los que suelen existir en estos bancos de limo también han sido mal ejecutados, ya que se orientan perpendicularmente al cauce principal, y no orientados hacia la boca del estuario (Foto 5).Para redondear la chapuza, se ha dejado en superficie material de muy mala calidad. En una zona que tenía que ser una capa de limo (fango), hay miles de pedruscos que disuaden a las aves limícolas de alimentarse en la zona. Las limícolas necesitan extensiones de limo blando donde hundir sus picos para extraer las presas del mismo, aquí les empedramos el comedor (Foto6, foto 7).
Los sinsentidos son más. ¿A santo de qué se desvía el cauce de la ría? Ahí han estado las palas sacando limo. Vemos que se ha extraído limo de muy buena calidad, pero… ¿dónde lo depositan? Pues encima de los cascotes y escombros que habían sobreelevado antes, donde no cumple ninguna función relevante en un estuario y únicamente servirá de pavimento para los senderos de los visitantes. Senderos cuya necesidad era nula –ya que existe ahora mismo un camino perfectamente suficiente–, pero que los autores del proyecto propusieron y que –porque sí– reducen en casi 4.000 metros cuadrados la superficie de marisma que se podía haber recuperado.

Se crea una cubeta nueva al objeto de crear una charca de agua dulce con su carrizal, dice Diputación que para dar mayor diversidad de hábitats al enclave. La verdad es que no hay ninguna necesidad. Zarautz ya tiene buenos carrizales en Irita, Sakeletxe, Asti, Lakumiaga… que el Ayuntamiento se empeña en destruir y urbanizar y la Diputación en negarles la protección que están pidiendo a gritos. Basta con protegerlos adecuadamente y dar al César lo que es del César: hábitats propios de las zonas litorales en la zonas litorales. Kitto. Para esa proyectada charca de agua dulce han levantado un dique aún más alto que el que canalizaba la ría junto a Zubiondo, destruyendo la continuidad horizontal, tanto visual como hidrológica, del sistema (Foto 8).En definitiva, la mayor parte del presupuesto se ha gastado en obras inútiles o incluso contraproducentes, se ha renunciado a restaurar verdaderamente la zona y se han aplicado criterios en absoluto ambiéntales la hora de diseñar el proyecto. Lo que no es de extrañar cuando se sanciona de esta forma el intrusismo profesional y se encargan estos trabajos a ingenieros de caminos, canales y puertos, que sabrán mucho de excavar pero absolutamente nada de ecología estuárica.

Sería de agradecer que Diputación se tomara por una vez en serio su cometido de velar y actuar por conservar y recuperar la maltratada naturaleza de Gipuzkoa y destinara sus escasos recursos presupuestarios con mayor eficiencia. Nos queda la esperanza de que el tiempo, aunque lento, termina pasando, y la naturaleza va poco a poco deshaciendo los entuertos que sus supuestos protectores perpetran.


Zarautz, a 9 de octubre de 2009-10-08
Itsas Enara Ornitologia Elkartea

 

==========================================================================================

2009-07-18


Contestación de IEOE a Alejandro Vázquez, concejal de Zarautz, sobre Inurritza

(Texto original, aquí) 
 
Zarautz, 18 de julio de 2009


En su día el concejal de medio ambiente de Orio, en referencia a las obras de destrucción de la playa y duna de su pueblo, decía orgulloso: “Nos está quedando magnífica la playa con las obras”. En Zarautz no le vamos a laz aga: Alejandro Vázquez, concejal del ramo, contestaba a Greenpeace este jueves pasado en estas mismas páginas, y difícilmente se puede desbarrar más en tan poco espacio.

Nuestro concejal de Medio Ambiente afirma que la duna es consecuencia de la existencia del campo de golf; habrá que preguntarse cómo es posible que existan tantas dunas en el mundo sin que nadie haya establecido un campo de golf antes sobre ellas. Yo, inocente de mí, pensaba, mire usted, que eran formaciones naturales que se dan en las costas bajas allá donde se dan ciertas condiciones, y que precisamente en nuestra costa han desaparecido masivamente por ocupación directa, sea por construcción de edificaciones, de aparcamientos, de infraestructuras… o de campos de deporte, incluido el golf. También dice, en un ejercicio de malabarismo dialéctico, que la práctica del golf es compatible con la protección de la zona siempre que no se desarrolle ningún tipo de actividad en la superficie protegida; es decir, siempre que no se juegue al golf. ¡Claro! El gran Groucho no lo habría explicado mejor.

Invoca también Vázquez la existencia de un Plan Especial “que regula” la zona baja de Inurritza. El concejal de Medio Ambiente no debería ignorar que el Plan Especial que ordenaba la zona protegida fue anulado a instancias de los herederos del Marqués de Narros, quienes lo impugnaron, junto a otras disposiciones más, en el marco de unas diferencias habidas entre sus intereses y los del Ayuntamiento, intrigas que tuvieron reflejo, como sabe, en las relaciones entre el golf y la Villa.

Si Vázquez defiende, y se refiere, al anterior Plan Especial, que ahora, tras la anulación del último, recobra vigencia, la cosa tiene su aquél, ya que se trata de un plan desastroso, un auténtico cúmulo de despropósitos, cuya redacción hace absoluta dejación de su objetivo declarado --a saber, la ordenación de una zona natural protegida legalmente-- y se dedica a agudizar su destrucción a base de urbanizar y ‘hormigonizar’ el área. Alude Vázquez a los criterios de Costas como si éstos fueran un ejemplo de abnegación conservacionista, cuando lo cierto es que el comportamiento de Costas es uno de los obstáculos más obstinados que encuentra la protección de Inurritza. Baste recordar que Costas, lejos de cumplir su cometido legal de velar por la protección y conservación del litoral, insistió en su día en prolongar el malecón hasta la desembocadura de la ría, destruyendo lo poco que nos queda de la duna original.

Defiende igualmente Vázquez que toda actividad existente con anterioridad a la protección legal es automáticamente declarada compatible con la conservación. En fin… más nos valiera a todos no confundir la realidad con los deseos propios. En Inurritza se lavaban coches, se rellenaba la marisma con escombro, se vertían basuras, se vertían residuos de jardinería del camping, se pescaba con artes de todo pelaje, el club de golf usaba libremente cuantos productos fitosanitarios quería, se cazaba (y se caza en la actualidad), se paseaba por la ría, se extraía arena… y existían docenas de actividades nocivas más que ahora, afortunadamente, cuando menos se han prohibido o limitado expresamente. Otra cosa es el control no del todo estricto que se ejerce. Así que no.

Por último, resulta decepcionante en grado extremo a la par que muy preocupante que todo un concejal de Medio Ambiente de Zarautz sea capaz de negar la existencia de una presión urbanizadora en el municipio, cuando ahora mismo la corporación a la que pertenece pretende destruir los humedales de Asti-Sakeletxe y de Irita, precisamente para dar rienda suelta a las apetencias económicas de los promotores inmobiliarios, so capa, como es habitual, de que en Zarautz faltan viviendas.

En definitiva, lamentable.


Itsas Enara Ornitologia Elkartea

=========================================================================================

2009.02.05


Inurritza: Carta de IEOE a la DFA sobre el proyecto de 'restauración'

En cuanto Itsas Enara obtuvo información sobre las características del proyecto, lo analizó, lo valoró, lo criticó, y remitió esta carta a los responsables forales del área. Resultado: no response (una vez más).

Donostian, 2009ko otsailaren 5ean 

Jaun/andre agurgarri horiek,

En Itsas Enara Ornitologia Elkartea hemos observado que existen modificaciones sustanciales entre el proyecto de restauración ambiental de la ría de Inurritza, en Zarautz, de 2005 y el actual de noviembre de 2008.
Observamos que en un momento dado entre ambas fechas, se ha renunciado a extraer buena parte del relleno de escombro de la margen derecha, y que además se piensa verter el escombro extraído de las otras zonas en la zona que se renuncia a recuperar.
Nos informan de que ello se deriva de la imposibilidad de desviar en su totalidad la conducción de aguas negras a la EDAR, debido a la limitación que impone la caída mínima que debe presentar la misma. Este hecho implica que la conducción irá a una cota superior a la del terreno en casi toda su longitud, lo que, de paso, aprovecha el planificador para delimitar dos zonas y sacrificar completamente una de ellas.
Itsas Enara Ornitologia Elkartea propone desviar la conducción en su totalidad, modificando su traza actual hasta hacerla coincidir con el camino rodado, y que se bombee el desnivel resultante, bien sea cerca de Zubiondo, bien, mucho mejor, al final de la misma, en la propia EDAR.
Ignoramos por qué se ha desechado esta posibilidad, cuya viabilidad técnica es obvia y palmaria, pero consideramos impresentable la argumentación. Estamos hablando de un proyecto de restauración de un hábitat deteriorado. Pues bien, ¡restaurémoslo!
La diferencia en el presupuesto puede enjuagarse renunciando a desviar el cauce de la ría, cuya justificación ambiental resulta asimismo inexistente en el proyecto actual.
Una segunda opción es mantener la conducción sobreelevada sobre el terreno, mediante apoyos, lo cual no plantea ningún problema medioambiental, sino simplemente estético. Se garantiza la continuidad del flujo mareal y la de la cota (baja) del terreno, y la de las comunidades vegetales y zoológicas asociadas. Este mismo objetivo se puede lograr manteniendo igualmente, como en la opción anterior, la conducción sobreelevada, pero abriendo 3-4 comunicaciones bajo la misma para garantizar el flujo del agua mareal.
Observamos asimismo que se proyecta derivar el tráfico peatonal del camino actual a un nuevo camino, más próximo aun al cauce, lo cual es un completo sinsentido, primero porque se construye una nuevo camino, detrayendo directamente superficie al sistema natural a conservar, y segundo porque el trasiego de personas tan cerca de la zona natural, en realidad casi en medio de la misma, provocaría un considerable impacto por molestias, de manera que, en lo que hace a la avifauna, la superficie efectivamente detraída al enclave natural es bastante mayor que la que ocupa realmente la instalación. El camino peatonal, si se considera necesario separarlo del rodado, debe ir contiguo a éste, por ejemplo, directamente sobre la obra de la conducción de agua.
Debe eliminarse TODO EL ESCOMBRO DE RELLENO, y no verterlo nuevamente en la zona a ordenar. Eso es un auténtico ESCARNIO. Como ya hemos indicado, no existe ninguna razón ambiental para ello, sino una injustificada cicatería a la hora de destinar recursos a la conservación del medio natural. Y es también un escarnio que en pleno 2009 se siga adjudicando la dirección y redacción de estos proyectos a profesionales ajenos a la especialidad ecológica y carentes de la formación necesaria.
En resumen, Itsas Enara Ornitologia Elkartea propone y exige que, en relación a la margen derecha de la ría de Inurritza, se diseñe y ejecute un Plan de Restauración Ambiental que EFECTIVAMENTE restaure ambientalmente la zona y que NO SE ESCATIMEN RECURSOS para ello. A saber: que se eliminen los rellenos antrópicos, que se respete la tranquilidad de las aves alejando el trasiego humano todo lo posible y que se desvíe la conducción de aguas negras hasta el camino rodado actual, o, subsidiariamente, se deje sobreelevada in situ, pero manteniéndola permeable al flujo mareal bajo la misma, sea mediante apoyos, sea mediante vanos discretos excavados.
Atentamente,


==========================================================================================

2009.02.02

Urtetako kaioak: IEOE Urola Kostako Hitzan argitaratutako gutuna

Urola-Kostako Hitzak Zarauzko Vazquez zinegotziari eginiko elkarrizketa argitaratu zuen (hemen da). Itsas Enarak honela erantzun zion:

Zarautzen, 2009ko otsailaren 2an
Jaun-andre agurgarri horiek,

Joan den igandeko UK-HITZAn irakurri ahal izan genuen kaioei buruzko erreportajean, Alejandro Vazquez zinegotziaren adierazpen txundigarriak ere ikusi ahal izan genituen. Adierazpen dohakabeak, inondik inora, argiro erakutsi baitute Vazquez jaunaren analisi- eta erabaki-prozesuaren nondik-norakoak, nondik-norako kezkagarriak guztion interesa, ingurumena bereziki, babestu behar duen kargu publikoa izanik.
Herritarren kexak eta Udala Vazquezek zehaztu duenez, herritar ugari joan zaie Udalera kaioek sortzen dizkieten enbarazuei buruzko kexak aurkeztera. Prentsan ere hainbat gutun eta artikulu kaleratu da, eta horren guztiaren ondorioz, Udalak gaiari heldu dio. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Urola Kostako Udal Elkartearekin elkarlanean, lan talde bateratua sortu dute. «Hiru erakundeok elkartu gara, nahiz eta bakoitzari desberdin eragin». Udalari herrian izan daitezkeen arazoak interesatzen zaizkio; Foru Aldundia kaioek kosta guztian izan dezaketen bilakaerak kezkatzen du; eta azkenik, Udal Elkartea zabortegiaren kudeaketarekin arduratuta dago, kontu honen jatorri nagusiarekin.

Urtebeteko ikerketa Udal Elkartearen ikerketa martxan dago jadanik eta Udalarena otsailean abiatuko dute. «Urtebete iraungo du, eta horrela kaioen ziklo natural osoa ikertu ahal izango da epe horretan», azaldu du Vazquezek. «Gero, ikerketaren emaitzak ikusitakoan, neurriak hartuko ditugu behar badira».

Ingurumen zinegotziak gutxi gorabehera susmatzen du jada IKT enpresa egiten ari den ikerketak izango dituen emaitzak: «Azkenean ondorio batera iritsiko dira, populazioa igotzen ari dela eta murriztu egin beharko dela, tiroz edo beste sistema batzuekin».

Vazquez jaunarentzat, antza, ikerketak egitea paripe hutsa da, antzerkia, komedia. Ez dio ajola ikerketak emaitza hau edo hura izatea, nahikoa du Vazquez jaunak bere sena errealitateari neurria hartzeko. Aurrena arazo bat dagoela erabaki, nola 'konpondu' erabaki, eta gero santua jantzi azterketa baten bidez. Horixe da Vazquez jaunak interes publikoa kudeatzeko duen modua. Hobe luke behingoz beteko balitu bere Udalak hartutako erabakiak eta, esaterako desertu txikian dunetako landaretza leheneratu izan balu, urtero bulldozerrez txikitu eta berdindu beharrean, zertarako eta boleibolean aritzeko (gauza jakina baita Zarautz osoan horixe dela horretarako toki apropos bakarra). Edota Udalak klub pribatu bati musutruk ematen dion 130.000 metro karratuko naturagune aparta berreskuratzen.

Argi utz dezagun kaio asko egotea ez dela arazoa. Eta oso urrun dagoela Zarautz kaioak teilatuetan umatzen hastetik. Argi utz dezagun halaber kaioak teilatuetan ez pausatzeko moduak badirela, ikaragarri merkeak gainera.

Argi utz dezagun halaber kaioak hiltzea ez dela sasi-arazo horretarako irtenbidea. Alferrikako esfortzua da. Urteak daramatzate Europako herrialde askotan ugalketa kolonietan helduak hiltzen, arrautzak nahiz txitak kentzen eta enbrioiak galarazten, eta alferrik da, jana ugari eskaintzen segituz gero.

Zabortegiak itxi orduko, ordea, bakarrik murriztu dira populazioak. Irakaspena ez da berria, badira ia hogei urte Ingalaterrako eta Britainiako esperientzien berri argitaratu zela, Vazquezen aholkulariek jakin beharko lukete hori. Halaber jakin beharko luke Vazquezek zabortegitik kentzen duen kaio bakoitzeko hiru arratoi gehiago izango dituela. Eta neguan 2.000-2.500 kaio inguru etortzen direla egunero Urtetara haien bazka kentzera. Zer du nahiago ingurumen zinegotzi batek? Zer dute nahiago inguruko baserritarrek?

Horra ingurumen-zinegotzi batentzako berezko zeregin bat: zaborrek eta giza-jarduerek (turismoak, industriak, urbanizazioak, kirolak...) ingurumenean ahalik eta eragin txikiena izan dezaten jardun.

Eskerrik asko.

Rafael Saiz Elizondo
Lehendakaria


==============================================================================================

2007-10-24


Gaviotas en Zarautz: puntualizaciones a DV

(Este escrito responde a una información publicada en la edición local de DV en Urola Kosta: Artículo original, aquí)

La asociación ornitológica Itsas Enara O.E. lleva desde hace 15 años haciendo un seguimiento de las colonias de Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) nidificantes y el mismo tiempo censando la misma especie durante su invernada. Con datos tomados de forma científica y no con apreciaciones subjetivas podemos responder que el artículo tiene las imprecisiones que pasamos a detallar.

Primeramente en el artículo se habla de Gaviota argentea. En Gipuzkoa esta especie es Rara, se puede decir que al año no hay más de cuatro individuos en el territorio gipuzkoano. La especie a la que quiere hacer referencia el artículo es a la Gaviota patiamarilla.

El símil con la famosa película de Hitchcock es un bonito recurso literario pero no ofrece ningún valor informativo y en cambio si ayuda a desinformar a la opinión pública, relacionando la presencia de esta especie con una peligrosidad hacia el ser humano completamente falsa que únicamente cabe en la imaginación de un cineasta, un mago del séptimo arte, pero un desconocedor de la ornitología. Sería de agradecer en un medio INFORMATIVO que los ejemplos ilustrativos fueran tomados de la realidad y no de obras de FICCIÓN.

El dato de que esta especie, o los individuos jóvenes no saben pescar es impreciso. Esta especie es carroñera principalmente y oportunista, no es un buen pescador. Únicamente aprovecha los recursos que tiene más fácilmente a su alcance. En este caso la especie humana le ha puesto en bandeja una fuerte de recursos inagotable en los vertederos que no dudan en aprovechar como otras especies (cigüeña blanca, milano real...). La única posibilidad de control de esta especie es el tratamiento de las basuras de otra forma, los cierres de los vertederos significarán el fin de los problemas y el aumento actual de la presencia en Zarautz se debe al desvío de basuras del vertedero de San Marcos al vertedero de Urteta.

No se puede considerar la especie como plaga, puesto que desde hace 12 años la población nidificante se encuentra estable siendo el último censo realizado este año 2007. Igualmente el número de individuos que vienen a invernar a Gipuzkoa es constante estos últimos años. Durante años las gaviotas en su camino a San Marcos han atravesado poblaciones, las quejas por parte de la población en cuanto a los excrementos se da entre los propios trabajadores del vertedero y entre los dueños de embarcaciones que las utilizan como posaderos. La probabilidad de dejar un coche en Zarautz y recogerlo con un excremento es muy baja. El artículo comete una nueva imprecisión y exageración que predispone innecesariamente a la opinión pública en contra de esta especie.


Itsas Enara O.E.

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

Mundu guztia da libre nahi duen iritzia emateko, baina eskertuko genuke mezu anonimorik ez bidaltzea; zeini zuzendu behar gatzaizkion jakiteko mezuaren bukaeran norberaren izena jarri mesedez.
Ez da irainik onartuko, eta errespetu-falta sumatzen badugu jakin bedi mezua borratua izango dela.
Eskerrikasko.