2013(e)ko azaroaren 1(a), ostirala

Iñurritza Ihidieta eta Astiko hegaztien zerrenda osoa


Iñurritzako hegaztien zerrendaren sinboloak
R- egoiliarra, urte osoan agertzen dena
r-  egoiliarra baina kopuru txikietan edota lokalizatuak
E- Udatiarra; Udaberrian edo udaran agertzen dena
e- Udatiarra; baina kopuru txikietan
I- Negutiarra, udazkenean eta neguan zehar agertzen dena
i- Negutiarra, baina kopuru txikietan edo irregularki
P- Pasan; migrazio garaietan agertzen dena
p- Pasan; baina kopuru txikietan
A- Akzidentala
? Espeziearen estatusaren informazio falta,

Mehatxatutako hegaztien euskal katalogoa
E- Iraungipen arriskuan
V- Ahula
R-Bakana
I - Zehaztu gabea
K- Behar haina ezagutzen ez dena
O- Arriskutik kanpo
NA-Mehatxurik gabekoa

* Zita berriak
espeziea               izena euskeraz               izena erderaz                   sinboloak
GAVIIDAE
Gavia immer Aliota haundia Colimbo grande NA NA
Gavia stellata Aliota txikia Colimbo chico NA NA
ANATIDAE
Cygnus olor Beltxarga Cisne vulgar PI NA
Anser albifrons Antzara muturzuria Ánsar careto A R
Anser anser Antzara hankagorrizta Ánsar Común Pi NA
Branta bernicla Branta burubeltza Barnacla carinegra A NA
Anas penelope Ahate txistularia Silbón Europeo Pi NA
Anas crecca Zertzeta arrunta Cerceta Común PI NA
Anas platyrhynchos Basahatea Ánade Azulón R NA
Ansar strepera Ipar ahate Anade friso PI NA
Aythya ferina Murgilari arrunta Porron Europeo pi NA
Aythya nyroca Murgilari arrea Porrón pardo p V
Pocideps cristatus Murgilari haundia Somormujo lavanco pi NA
Anas querqueluda Uda zertzeta Cerceta carretona p NA
Anas acuta Ahate buztanluzea Anade rabudo PI NA
Tadorna tadorna Paita arrunta Tarro blanco pi NA
Anas clypeata Ahate mokozabala Cuchara Común Pi NA
Somateria mollissima Eider arrunta Eider Común i NA
Melanitta nigra Ahatebeltz arrunta Negrón Común P NA
Mergus serrator Zerra ertaina Serreta Mediana i NA
PODICEPEDIDAE
Podiceps cristatus Murgil handia Somormujo lavanco ri NA
Tachyuptus ruficulus Txilinporta txikia Zampullin comun R NA
PHASIANINAE
Caturnis caturnis Galeperra Codorniz E NA
Alectoris rufa Eper gorria Perdiz roja p NA
PROCELLARIDAE
Fulmarus glacialis Fulmar Fulmar P NA
Puffinus mauretanicus Gabai balearra Pardela balear P V
Puffinus gravis Gabai haundi Pardela capirotada P NA
HYDROBATIDAE
Hydrobates pelagicus Ekaitz-txori txikia Paíño Europeo R R
Oceanodroma leucorhoa Ekaitz-txori handia Paíño Boreal P NA
SULIDAE
Morus bassanus Zanga Alcatraz Atlántico Pi NA
PHALACROCORACIIDAE
Phalacrocorax carbo Ubarroi handia Cormorán Grande I NA
Phalacrocorax aristotelis Ubarroi mottoduna Cormorán Moñudo r R
ARDEIDAE
Ixobrichus minutus Amiltxori txikia Avetorillo común p R
Nycticorax nycticorax Amiltxori arrunta Martinete común P R
Ardeola ralloides Lertxuntxo karramarrozale Garcilla cangrejera A IE
Bubulcus ibis Lertxuntxo itzaina Garcilla Bueyera A NA
Egretta garcetta Lertxuntxo txikia Garceta Común PI NA
Egretta alba Lertxuntxo handia Garceta Grande A NA
Ardea purpurea Lertxun gorria Garza Imperial PI NA
Ardea cinerea Lertxun hauskara Garza Real PI NA
CICONIDAE
Ciconia ciconia Amiamoko zuria Cigüeña blanca V R
Ciconia nigra Amiamoko beltza Cigüeña negra p R
THRESKIORNITHIDAE
Platalea leucorodia Mokozabala Espátula Común P V
ACCIPITRIDAE
Gyps fulvus Sai arrea Buitre leonado R O
Milvus migrans Miru beltza Milano Negro E NA
Milvus milvus Miru gorria Milano Real P V
Circus cyaneus Mirotz zuria Aguilucho Pálido E IE
Accipiter gentilis Aztorea Azor R IE
Accipiter nisus Gabiraia Gavilán Común R IE
Buteo buteo Zapelatz arrunta Busardo Ratonero R NA
Circaetus gallicus Arrano sugejalea Culebrera europea NA R
Circus aeruginosus Zingira-mirotza Aguilucho lagunero occidental V R
Pernis apivorus Arrano liztorjalea Abejero europeo P NA
Hieraaetus pennatus Arrano txikia Aguililla Calzada E R
PANDIONIDAE
Pandion haliaetus Arrano arrantzalea Águila Pescadora p R
FALCONIDAE
Falco tinnunculus Belatz gorria Cernícalo Vulgar R NA
Falco columbarius Belatz txikia Esmerejón i R
Falco subbuteo Zuhaitz-belatza Alcotán Europeo E R
Falco peregrinus Belatz handia Halcón Peregrino R R
RALLIDAE
Rallus aquaticus Uroilanda handia Rascón Europeo R R
Porzana pusilla Uroilanda txikia Polluela chica P IE
Porzana porzana Uroilanda pikarta Polluela pintoja P IE
Fulica cristata Kopetazuria Focha comun r NA
Gallinula chloropus Uroiloa Gallineta Común R NA
GRUIDAE
Grus grus Kurrilo arrunta Grulla Común P IE
OTIDIDAE
Tetras tetras Basoilo txiki Sison p I
RECURVIROSTRIDAE
Himantopus himantopus Zankaluzea Cigüeñuela Común P IE
Haematopus ostralegus Itsas mika Ostrero euroasiatico e NA
Recurvirostra avosetta Abozeta Avoceta Común P NA
BURHINIDAE
Burhinus oedicnemus Atalarra Alcaraván Común P IE
CHARADRIIDAE
Charadrius dubius Txirritxo txikia Chorlitejo Chico e V
Charadrius hiaticula Txirritxo handia Chorlitejo Grande Pi NA
Charadrius alexandrinus Txirritxo hankabeltza Chorlitejo patinegro p R
Pluvialis apricaria Urre-txirri arrunta Chorlito Dorado Europeo Pi NA
Pluvialis squatarola Txirri grisa Chorlito Gris Pi NA
Vanellus vanellus Hegabera Avefría Europea PI NA
SCOLOPACIDAE
Calidris canutus Txirri lodia Correlimos Gordo p NA
Calidris alba Txirri zuria Correlimos Tridáctilo p NA
Calidris minuta Txirri txikia Correlimos menudo p NA
Calidris ferruginea Txirri kurlinta Correlimos zarapitín p NA
Calidris maritima Txirri iluna Correlimos Oscuro i NA
Calidris alpina Txirri arrunta Correlimos Común PI R
Philomachus pugnax Borrokalaria Combatiente p NA
Scolopax rusticola Oilagorra Chocha perdiz Pi NA
Gallinago gallinago Istingor arrunta Agachadiza Común Pi NA
Limosa limosa Kuliska buztanbeltza Aguja Colinegra p NA
Limosa lapponica Kuliska gorria Aguja Colipinta Pi NA
Numenius phaeopus Kurlinta bekainduna Zarapito Trinador P NA
Numenius arquata Kurlinta handia Zarapito Real PI NA
Tringa erythropus Bernagorri iluna Archibebe oscuro p NA
Tringa totanus Bernagorri arrunta Archibebe Común P NA
Tringa nebularia Kuliska zuria Archibebe Claro P NA
Tringa ochropus Kuliska iluna Andarríos Grande P NA
Tringa glareola Kuliska pikarta Andarríos bastardo p NA
Phalaropus fulicarius Mendebal-txori mokolodi Falaropo picogrueso p NA
Actitis hypoleucos Kuliska Txikia Andarríos Chico R R
Arenaria interpres Harri-iraularia Vuelvepiedras Común Pi NA
STERCORADIDAE
Stercorarius longicaudus Marikoi isats luzea Págalo rabero p NA
Stercorarius skua Mrikoi haundia Pagalo grande Pi NA
LARIIDAE
Larus canus Kaio mokohori Gaviota cana Pi NA
Larus melanocephalus Antxeta burubeltza Gaviota Cabecinegra PI NA
Hydrocaloeus minutus Antxeta txiki Gaviota enana p NA
Larus sabini Sabine antxeta Gaviota de Sabine p NA
Chroicocephalus ridibundus Antxeta mokogorria Gaviota Reidora R NA
Larus delawarensis Delaware kaioa Gaviota de Delaware A NA
Larus fuscus Kaio iluna Gaviota Sombría R IE
Larus argentatus Kaio hauskara Gaviota Argéntea i NA
Larus hyperboreus Ipar kaioa Gaviota hiperbóreo A NA
Larus michahellis Kaio hankahoria Gaviota Patiamarilla R NA
Larus marinus Kaio beltza Gavión Atlántico r NA
Rissa tridactyla Antxeta hankabeltza Gaviota Tridáctila Pi NA
STERNIDAE
Sterna hirundo Txenada arrunt Charrán Comun p NA
Sterna albifons Txenada txikia Charráncito común p NA
Sterna sandvicensis Txenada hankabeltza Charrán Patinegro Pi NA
ALCIDAE
Alca torda Pottorroa Alca comun PI NA
Uria aalge Martina Arao Común PI NA
Fratercula arctica Lanperna-musua Frailecillo Atlántico p NA
COLUMBIDAE
Columba oenas Txoloma Paloma zurita I NA
Columba livia Haitz-usoa Paloma bravía p? NA
Columba palumbus Pagausoa Paloma Torcaz P NA
Streptopelia decaocto Usapal turkiarra Tórtola Turca R NA
Streptopelia turtur Usapala Tórtola Europea ep NA
CUCULIDAE
Cuculus canorus Kuku arrunta Cuco comun E NA
TYTONIDAE
Tyto alba Hontza zuria Lechuza Común R NA
STRIGIDAE
Athene noctua Mozoloa Mochuelo Europeo R NA
Asio flammeus Zingira-hontza Búho Campestre p R
Asio atis Hontz ertaina Buho chico ri? NA
Otus scops Apo hontza Autillo europeo E NA
Strix aluco Urubia Cárabo Común R NA
CAPRIMULGIDAE
Caprimulgus europaeus Zata Chotacabras Europeo E IE
APODIDAE
Apus apus Sorbeltz arrunta Vencejo Común E NA
ALCEDINIDAE
Alcedo atthis Martin arrantzalea Martín Pescador R IE
UPUPIDAE
Upupa epops Argi-oilarra Abubilla eP V
PICIDAE
Jynx torquilla Lepitzulia Torcecuello E IE
Dendrocopos minor Okil txikia Pico menor R I
Dendrocopos major Okil handia Pico picapinos R NA
Picus viridis Okil berdea Pito Real R NA
ALAUDIDAE
Alauda arvensis Hegatxabal arrunta Alondra Común eP NA
HIRUNDINIDAE
Riparia riparia Uhalde-enara Avión Zapador eP V
Ptyonoprogne fuligula Ekaitz txoria Avión roquero p NA
Hirundo rustica Enara arrunta Golondrina Común E NA
Delichon urbicum Enara azpizuria Avión Común E NA
MOTACILLIDAE
Anthus trivialis Uda-txirta Bisbita Arbóreo E NA
Anthus pratensis Negu-txirta Bisbita Pratense I NA
*Anthus espinoleta Mendi txirta, Bisbita alpino
Anthus petrosus
Itsas txirta Bisbita Costero i NA
Motacilla flava Larre-buztanikara Lavandera Boyera P NA
Motacilla cinerea Buztanikara horia Lavandera Cascadeña R NA
Motacilla alba Buztanikara zuria Lavandera Blanca R NA
TROGLODYTIDAE
Troglodytes troglodytes Txepetxa Chochín Común R NA
PRUNELLIDAE
Prunella modularis Tuntun arrunta Acentor Común R NA
TURDIDAE
Erithacus rubecula Txantxangorria Petirrojo Europeo R NA
Luscinia megarhynchos Urretxindorra Ruiseñor Común P NA
Luscinia svecica Paparrurdina Ruiseñor Pechiazul P NA
Phoenicurus ochruros Buztangorri iluna Colirrojo Tizón R NA
Phoenicurus phoenicurus Buztangorri argia Colirrojo Real P V
Saxicola rubetra Pitxartxar nabarra Tarabilla Norteña P IE
Saxicola torquatus Pitxartxar burubeltza Tarabilla Común R NA
Turdus pilaris Durdula Zorzal real Pi NA
Oenanthe oenanthe Buztanzuri arrunta Collalba Gris EP NA
Turdus merula Zozo arrunta Mirlo Común R NA
Turdus philomelos Birigarro arrunta Zorzal Común R NA
Turdus iliacus Birigarro txikia Zorzal Alirrojo PI NA
Monticola solitarius Harkaitz zozo urdina Roquero solitarius PI NA
SYLVIIDAE
Cettia cetti Errekatxindorra Cetia Ruiseñor R NA
Cisticola juncidis Ihi-txoria Cistícola Buitrón R NA
Locustella naevia Benarriz nabarra Buscarla Pintoja E NA
Locustella luscinioides Benarriz gorrizta Buscarla unicolor p PE
Acrocephalus paludicola Ur-benarriza Carricerín cejudo p IE
Acrocephalus schoenobaenus Benarriz arrunta Carricerín Común P PE
Acrocephalus scirpaceus Lezkari arrunta Carricero Común eP R
Acrocephalus arundinaceus Lezkari karratxina Carricero Tordal eP R
Hippolais polyglotta Sasi-Txori arrunta Zarcero Políglota E NA
Sylvia melanocephala Txinbo burubeltz Curruca Cabecinegra R NA
Sylvia undata Etze-txinboa Curruca Rabilarga R NA
Sylvia cantillans Ezkai-txinboa Curruca carrasqueña e NA
Sylvia communis Sasi-txinboa Curruca Zarcera E NA
Sylvia borin Baso-txinboa Curruca mosquitera E NA
Sylvia atricapilla Txinbo kaskabeltza Curruca Capirotada R NA
Phylloscopus ibericus Txio iberiarra Mosquitero Ibérico E? NA
Phylloscopus bilistado Txio marrabikoa Mosquitero bilistado i NA
Phylloscopus bonelli Txio lepazuria Mosquitero papialbo e NA
Phylloscopus collybita Txio arrunta Mosquitero Común R? NA
Phylloscopus trochilus Txio horia Mosquitero Musical P R
Regulus regulus Mendi-erregetxoa Reyezuelo sencillo i NA
Regulus ignicapilla Erregetxo bekainzuria Reyezuelo Listado R NA
MUSCICAPIDAE
Muscicapa striata Euli-txori grisa Papamoscas Gris E NA
Ficedula hypoleuca Euli-txori beltza Papamoscas Cerrojillo eP R
AEGITHALIDAE
Aegithalos caudatus Buztanluzea Mito R NA
PARIDAE
Lophopanes cristatus Amilotx mottodun Herrerillo Caputxino R NA
Periparus ater Pinu-kaskabeltza Carbonero garrapinos R NA
Cyanistes caeruleus Amilotx urdina Herrerillo Común R NA
Parus major Kaskabeltz handia Carbonero Común R NA
SITTIDAE
Sitta europaea Garrapoa Trepador Azul R NA
CERTHIIDAE
Certhia brachydactyla Gerri-txori arrunta Agateador Común R NA
REMIZIDAE
Remiz pendulinus Dilindaria Pájaro Moscón pi IE
LANIIDAE
Lanius collurio Antzandobi arrunta Alcaudón Dorsirrojo E NA
Lanius senator Antzandobi kaskagorria Alcaudón Común e V
CORVIDAE
Garrulus glandarius Eskinosoa Arrendajo R NA
Pica pica Mika Urraca R NA
Pyrrhocorax pyrrhocorax Belatxinga mokogorria Chova piquirroja r NA
Corvus corone Belabeltza Corneja Común R NA
Corvus corax Erroia Cuervo R IE
STURNIDAE
Sturnus vulgaris Araba zozo pikarta Estornino Pinto R NA
PASSERIDAE
Passer domesticus Etxe-txolarrea Gorrión Común R NA
Passer montanus Landa-txolarrea Gorrión Molinero R NA
FRINGILLIDAE
Fringilla coelebs Txonta arrunta Pinzón Vulgar R NA
Fringilla montifringilla Negu-txonta Pinzón Real Pi NA
Bucanates githagineus Ego gailupa Camachuelo trompetero A NA
Serinus canaria Kanarioa Canario comun A NA
Serinus serinus Txirriskil arrunta Verdecillo E NA
Carduelis chloris Txorru arrunta Verderón Común R NA
Carduelis carduelis Karnaba Jilguero R NA
Carduelis spinus Tarina Lúgano P IE
Carduelis cannabina Txoka arrunta Pardillo Común R NA
Pyrrhula pyrrhula Gailupa Camachuelo Común R NA
EMBERIZIDAE
Emberiza citrinella Berdantza horia Escribano Cerillo R NA
Emberiza cirlus Hesi-berdantza Escribano Soteño r NA
Emberiza calandra Gari berdantza EscribanoTrigero R NA
Emberiza cia Mendi berdantza Escribano Montesino r NA
Emberiza schoeniclus Zingira-berdantza Escribano Palustre i R
ESTRILDIDAE
Estrilda astrild Estrilda arrunta Estrilda comun ?

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina

Mundu guztia da libre nahi duen iritzia emateko, baina eskertuko genuke mezu anonimorik ez bidaltzea; zeini zuzendu behar gatzaizkion jakiteko mezuaren bukaeran norberaren izena jarri mesedez.
Ez da irainik onartuko, eta errespetu-falta sumatzen badugu jakin bedi mezua borratua izango dela.
Eskerrikasko.